Internkontroll

HMS-kravene for vår bransje finner du her:

Asfaltservice Nord AS har følgende målsetting for sitt HMS-arbeid:


Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og ta hensyn til det ytre miljø så langt det lar seg gjøre - gjennom bevisst fokus på dette arbeidet gjennom hele året.


Vi tror denne strategien vil bidra til at vi lykkes i vårt arbeid - og kanskje gjennom dette arbeidet også drar samarbeidspartnere og forretnings-forbindelser med oss på en positiv måte.


Kvalitetssystemet revideres årlig og er tilpasset kravene til NS-EN 9001.