Før asfaltering


Asfaltering og forarbeid:


Før du asfalterer bør du vurdere følgende :


Er bæreevnen i veien eller på parkeringsplassen god nok?

Er det gress eller annen vegetasjon der du skal asfaltere?

Er det tilstrekkelig fall for overflatevann?

Litt mer utfyllende informajson om asfalt: