Før asfaltering

 

Asfaltering og forarbeid:

 

Før du asfalterer bør du vurdere følgende :

 

  • Er bæreevnen i veien eller på parkeringsplassen god nok?
  • Er det gress eller annen vegetasjon der du skal asfaltere?
  • Er det tilstrekkelig fall for overflatevann?

Litt mer utfyllende informajson om asfalt: